ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2015/2016

 

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych prowadzony jest na podstawie kryteriów:

1. liczba punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z:

– języka polskiego,

– trzech przedmiotów wskazanych przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej do której się wybierasz,

2. liczba punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym,

3. liczba punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

4. liczba punktów za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,

5. liczba punktów za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

 

Maksymalnie możesz „zdobyć” 100 punktów rekrutacyjnych.

 

  • Pamiętaj!

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o rekrutacji w szkole, w której chcesz kontynuować naukę.

Odwiedź stronę internetową szkoły lub zadzwoń.

(na podstawie Zarządzenia Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty)

 

MENU PO ZASADACH REKRUTACJI