SZYPER

Szyper – potoczne określenie kapitana niewielkiej jednostki pływającej, zajmującej się działalnością gospodarczą, pływającej po wodach śródlądowych lub przybrzeżnych. Szyper jest takim rodzajem dowódcy statku, który, gdy trzeba, wykonuje te same prace, co reszta załogi. Szyprem nie nazywa się kapitana jednostki turystycznej, ani też jednostki wojskowej, policyjnej itp. Szyper może być kutra lub łodzi rybackiej, statku handlowego, holownika itp., najczęściej jest również właścicielem dowodzonej jednostki.

W dawnej marynarce wojennej (np. XVII wiek), szyper był zastępcą kapitana okrętu i dowódcą działu załogi zapewniającego ruch okrętu.( http://pl.wikipedia.org/wiki/Szyper)