ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

O przyjęcie do zasadniczej szkoły zawodowej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

Nauka w tym typie szkoły trwa 3 lata.

W programie nauczania ujęte są przedmioty ogólnokształcące i zawodowe oraz praktyczna nauka zawodu.

Kończąc szkołę, po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i świadectwo ukończenia szkoły.

Jeżeli chcesz uzyskać wykształcenie średnie możesz kontynuować naukę w drugiej klasie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.