SZKOŁA POLICEALNA

Nauka trwa nie dłużej niż 2,5 roku.

Przeznaczona dla osób posiadających wykształcenie średnie.

Umożliwia ona uzyskanie, po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.