LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

O przyjęcie do liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

Nauka trwa 3 lata.

Program nauczania może być realizowany w zakresie podstawowym lub rozszerzonym.

Po ukończeniu szkoły uzyskujesz wykształcenie średnie ogólne a po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego otrzymujesz świadectwo dojrzałości uprawniające do kontynuowania nauki w szkole wyższej.

Możesz także kontynuować naukę w szkole policealnej lub „zdobyć” zawód na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.