LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Nauka trwa 3 lata.

Ten typ szkoły umożliwia uzyskanie średniego wykształcenia.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości, które umożliwia kontynuację nauki w szkole wyższej.

Po ukonczeniu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych możesz podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursch zawodowych, które umożliwią zdobycie tytułu technika.