ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE RAMOWYCH PLANÓW NAUCZANIA

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała dzisiaj (20 stycznia) rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Rozporządzenie to zostało przekazane do podpisu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Środowiska. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2012 r. .

<MEN…>

…W liceum ogólnokształcącym uczeń będzie miał obowiązek wyboru od 2 do 4 przedmiotów, a słuchacz liceum ogólnokształcącego – 2 przedmiotów, spośród proponowanych przez szkołę przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, przy czym co najmniej jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia….

Uczeń (słuchacz), który nie będzie realizował w zakresie rozszerzonym historii, będzie obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo.

…W technikum uczeń będzie miał obowiązek wyboru 2 przedmiotów, spośród proponowanych przez szkołę przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, związanych z  kształceniem w określonym zawodzie. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Uczeń technikum będzie obowiązany w zdecydowanej większości przypadków realizować  przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo