PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach, która będzie obowiązywała od września 2012 roku podpisana przez Ministra edukacji narodowej.

nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach