PERFUZJONISTA

Perfuzjoniści to wyspecjalizowana grupa zawodowa, która zajmuje się prowadzeniem krążenia pozaustrojowego i obsługą maszyny płuco-serce w trakcie operacji kardiochirurgicznych i podczas innych operacji, które wymagają krążenia pozaustrojowego. Perfuzjonista jest wysoko wykwalifikowanym członkiem zespołu operacyjnego kardiochirurgii, który składa się z kardiochirurgów, anestezjologów, lekarzy asystentów i pielęgniarek. (http://www.cardiosurg.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=214)

Więcej informacji znajdziesz: