PATOMORFOLOG

Patomorfolog zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą diagnostyką wielu chorób. Obejmuje ona: diagnostykę makroskopową, mikroskopową i molekularną. Patomorfologia to specjalizacja wymagająca umiejętności różnicowania komórek i tkanek ludzkich oraz rozpoznawania komórek nieprawidłowych lub zmienionych chorobowo.(http://zdrowie.wieszjak.pl/niezbednik/specjalizacje-lekarskie/305462,Patomorfolog.html)

Więcej informacji znajdziesz: