SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2014 R.

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii wojskowej, wyższej szkoły oficerskiej lub studium oficerskiego.
W każdym przypadku kandydat na oficera musi przejść etap służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Służba kandydacka jest to służba wojskowa kandydata na żołnierza zawodowego. WIĘCEJ INFORMACJI.

Więcej...
Bezpłatne doradztwo zawodowe

W ramach projektu „Opiekun medyczny – nowy zawód, nowe możliwości” uruchomiliśmy bezpłatne doradztwo zawodowe dla osób zainteresowanych rozwijaniem kariery na rynku pracy. Wszystkich tych, którzy mieszkają na terenie województwa  dolnośląskiego, znajdują się w przedziale wiekowym 18-64 lata (oraz nieuczące się w wieku 18-24)  posiadają wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie gorąco zapraszamy do skorzystania z tej atrakcyjnej okazji.

Doradca zawodowy pomoże określić ścieżkę rozwoju zawodowego, określi Wasze predyspozycje zawodowe.

UWAGA: Bycie uczestnikiem kursu na Continue reading

Więcej...
Absolwenci kierunków ścisłych nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Wydziały oferujące wykształcenie techniczne, mimo niżu demograficznego, odnotowują ciągły wzrost liczby studentów. Rośnie też ilość kobiet studiujących na politechnikach i kierunkach technicznych.
 
 
Więcej...